Visjaunākais Nr. Marts 2015

Plašāk

Marts 2015

Šaubu laikmets

(1)

Šaubu laikmets
Fotogrāfs: Ričards Bārnss

Zinātne tiek apšaubīta aizvien biežāk, un galēji pretēju viedokļu atbalstīšana ir ierasta parādība. Kas liek saprātīgiem cilvēkiem apstrīdēt zinātniski pierādīto? | Plašāk

Vēl Šajā numurā

Redaktores ievadraksts
3 jautājumi


Izpēti:

Glābjot straujteču zivis
Ainas no sinagogas
Šimpanžu glābšana no Ebolas


Skati
Jūsu kadrs
Zem lupas
Pamatinstinkti


Pierādi: Pasaules malā
Cilvēks aptver Grenlandes ledāja vairoga "balto, noslīpēto tukšumu".
Marija Frederiksa teksts un foto